Loading...

gs trọng trả lời câu hỏi communist party về lớp trẻ

GS Trọng trả lời câu hỏi communist party về lớp trẻ

Tại cuộc họp báo diễn ra ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia nơi vừa bế mạc Đại hội Đảng 12, phóng viên Nguyễn Hoàng của communist party tiếng vietnam đã đặt câu hỏi cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về kế hoạch nhân sự sắp tới cho Đảng cầm quyền.

gs trọng trả lời câu hỏi communist party về lớp trẻ
Loading...

Comment : Gs trọng trả lời câu hỏi communist party về lớp trẻ

gs trọng trả lời câu hỏi communist party về lớp trẻ
Video liên quan